Anakamp Küçük Kaşifler Anaokulu

Kendi hikayesini yazan çocukların buluşma noktası Anakamp Küçük Kaşifler Anaokulu'nda; sanatı, sporu, bilimi ve hayatı doğada oyunlarla öğreniyoruz. Sağlıklı ve mutlu günlerin ışığında geleceklerini inşaa etmeleri için onları yönlendiriyoruz.

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Çocukların bilişsel gelişimine paralel olarak akademik ve sosyal kazanımlarını yabancı dilde, doğal öğrenme ortamlarında edinmesini sağlıyoruz.

OUTDOOR AKTİVİTELER

Çocukların fiziksel ve ruhsal yönde gelişimine olumlu etkileri için oluşturulan eğitimlerdir.

BRANŞ DERSLERİ

Doğa ile iç içe eğitim alan çocukların aynı zamanda resim, müzik, satranç vb. alanlarda kendilerini geliştirmesine yardımcı oluyoruz.

ORMAN OKULU İLHAMLI EĞİTİM

Oynamayı, keşfetmeyi ve risk almayı uygulamalı deneyimler yoluyla öğrenen, gerçek sorunlara çözüm bularak ve direnç geliştirerek kendi gelişimlerini hızlandıran, kısacası doğayı tüm duyularıyla hisseden çocuklar, Anakamp Küçük Kaşifler Anaokulu'nda bir arada!

Eğitim Programımız

Eğitim programımız Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfredatımız doğrultusunda Ata’nın değerlerine bağlı; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ve bu temeller üzerine Waldorf, Reggio Emilio, Montessori eğitim anlayışlarının tüm etkili yanlarını içinde barındıran, çocuk merkezli bir modeldir.

Çocuklar zamanının büyük bir kısmını doğada geçirerek, doğanın bize sunduğu tüm materyalleri öğrenmek için araç yaparak, kendi deneyimleriyle anlamlandırır. Burada çocuklar dört duvar arasında bir masaya oturup hayatı öğrenmeye çalışan değil, kendini özgürce ifade ifade edebilen, yaratıcılıkları zorlayan, isteklerinin ihtiyaçlarının bilincinde, problem çözme yeteneğine sahip, mutlu çocuklar olurlar.

Çift Dilli Eğitim

Çift dilli eğitimde amaç; Çocuğun bilişsel gelişimine paralel olarak akademik ve sosyal kazanımlarını yabancı dilde, doğal öğrenme ortamlarında edinmesini sağlamaktır. Sınıflarımızda bulunan iki öğretmenden biri ana dilde konuşurken, diğer öğretmen sadece ingilizce konuşur. Günlük rutinde yaşayarak öğrendiği yabancı dil gelecek hayatında etkili rol oynayacaktır.